Denmark SDFE

 

Styrelsen for Dataforsyning og Effectivisering

English: Danish Agency for Data Supply and Efficiency

Rentemestervej 8 – 2400 Copenhagen NV – Denmark

Phone: +45 7254 5500

 

www.sdfe.dk

 

 

 Director General

Kristian Møller

Styrelsen for Dataforsyning og Effectivisering